Poker

pokerPoker is een van de meest gespeelde kaartspellen. Het wordt aangeboden in alle casino’s dus ook in de casino’s online Het valt net als Sic bo en Multiball roulette . Een van de meest populaire ontwikkelaars van Pokerkasten en Pokergames online is Novomatic. Novomatic heeft verschillende varianten van Poker op de markt gebracht. Hier behandelen we de meest gespeelde Novomatic casino Poker game is namelijk de Texas Holdém. Om het Poker spel Texas holdém van Novomatic onder de knie te krijgen is het belangrijk dat je eerst de spelregels en de waarde van de kaarten leert.

Combinaties kaarten bij poker

Het Pokeren is heel anders dan Blackjack. Bij black jack moet je in principe goed kunnen tellen en erop letten wat de bank heeft. Bij Poker is het van groot belang dat je de combinaties van kaarten die mogelijk zijn leert en onder de knie krijgt. Het makkelijkste is dit als je er een stok kaarten bij hebt en de volgende combinaties een paar keer neerlegt.

1)Royal Flush.
Bij Novomatic Poker is het hoogste wat je kan krijgen de royal Flush.
Royal flush is een combinatie van een 10, boer, vrouw, koning, aas. Heb je deze combinatie met de kaarten van hetzelfde symbool ben je niet meer te verslaan dan heb je het allerhoogste dat je kan hebben bij Poker.

2)Straight Flush.
Straight flush kan je bij zien als een straat. Het is een combinatie van 5 op een volgende kaarten met hetzelfde symbool. Bijvoorbeeld als je de 4, 5, 6, 7, 8 allemaal van harte hebt. De aas kan je gebruiken als eventueel gebruiken als een 2. Bijvoorbeeld je krijgt een 3, 4, 5, 6 en een aas dan heb je toch een straight flush want de aas gebruik je hier dus als een 2. Hebben meerdere spelers een straight flush dan wint degene die de hoogste straight flush heeft. Bijvoorbeeld Piet heeft van ruiten de 4, 5, 6, 7, 8 en Leo heeft van schoppen de 7, 8, 9, 10, boer. Dan wint Leo want deze heeft de hoogste straight Flush.

3) Four of a Kind.
De naam zegt het al four of a kind, 4 van de zelfde. Bij Novomatic Poker is dit niets anders dan dat je van de 5 kaarten die je krijgt er 4 zijn met dezelfde waarde. Bijvoorbeeld je krijgt een harten 3, schoppen 3, klaveren 3, ruiten 3 en een klaveren boer. De vier drieën die je hebt gekregen geven je dan de four of a kind. Hebben meerdere spelers een four of a kind dan heeft degene met de hoogste four of a kind gewonnen.

4) Full House.
Ook bij texas holde’m is een full house een “volle hand”. Dat betekent dat je dan 3 kaarten met dezelfde waarde gecombineerd met 2 kaarten met dezelfde waarde in je hand hebt. Bijvoorbeeld je hebt dan 3 vijven en 2 boeren in je hand. Komt het voor dat meerdere spelers een full house hebben dan wint degene waarvan de 3 gelijke kaarten de hoogste waarde hebben. Bijvoorbeeld Piet heeft 3 vijven en 2 boeren en Leo heeft 3 zessen en 2 vrouwen. Dan wint Leo want de zessen zijn hoger dan de vijven. Zijn de waardes van de 3 kaarten gelijk dan wint degene met de hoogste waarde van de 2 gelijke kaarten. Bijvoorbeeld Piet heeft 3 vijven en 2 koningen en Leo heeft 3 vijven en 2 vrouwen. Dan wint Piet want de 2 koningen zijn hoger dan de vrouwen.

5)Flush.
Wanneer je een flush hebt bij het Poker, dan heb je vijf verschillende niet opeenvolgende kaarten met het zelfde symbool. Je hebt dan bijvoorbeeld harten 3, harten 5, harten 8, harten boer en harten aas. Zijn meerdere spelers in het bezit van een flush dan wint degene met de hoogste kaart. Bijvoorbeeld Piet heeft de 3, 5, 7, 9 en de vrouw van harten en Leo heeft de 2, 4, 5, 8 en de aas van schoppen. Dan wint Leo omdat deze de hoogste kaart heeft (de aas). Is de hoogste kaart van beide spelers hetzelfde dan wint degene met de volgende hoogste kaart. Is deze ook gelijk dan kijkt men weer naar de volgende kaart.

6)Straight.
De straight komt bij het Poker op de zesde plaats, bij een straight heb je een straatje met verschillende symbolen. De aas kan in dit geval ook gebruikt worden als een 1. Je hebt dan bijvoorbeeld harten2, ruiten 3, ruiten 4, schoppen 5 en een klaveren 6. Komt het in het Poker spel voor dat er meerdere spelers zijn met een straight dan wint degene met de hoogste straight. Bijvoorbeeld Piet heeft harten2, ruiten 3, ruiten 4, schoppen 5 en een klaveren 6 en Leo heeft harten10, ruiten boer, ruiten vrouw, schoppen koning en een klaveren aas. Dan wint Leo want deze heeft duidelijk de hoogste straat.

7)Three of a kind.
Bij Novomatic Poker kan je three of a kind vergelijken met four of a kind. Met dit verschil bij Four of a kind heb je 4 kaarten met dezelfde waarde en bij three of a kind heb je 3 kaarten met dezelfde waarden. Bij three of a kind heb je bijvoorbeeld een Ruiten 5, harten 5, schoppen 5, boer en een vrouw. Omdat je 3 vijven hebt heb je dus three of a kind. Zijn er meerdere spelers met three of a kind dan wint degene met de hoogste three of a kind.

8)Two pair.
Two pair betekent gewoon 2 paar, Je hebt dan bij het Poker 2 keer 2 dezelfde kaarten in je hand. Bijvoorbeeld je hebt harten2, schoppen 2, klaveren vrouw, schoppen vrouw en een aas. Je hebt nu dus 2 paar namelijk de tweeën en de vrouwen. Zijn er meerdere spelers met two pair wint degene met de hoogste paar, is deze gelijk dan wordt gekeken naar de tweede paar. Is deze ook gelijk dan wordt gekeken naar de hoogte van de vijfde kaart.

9)One pair.
Bij one pair heb je een paar in je hand. Zijn er meerdere spelers met een paar dan wint degene die de hoogste paar heeft is deze gelijk dan bepaald de hoogste kaart.

10)High card.
Bij Texas holdem kan het ook voorkomen dat niemand een van de hierboven genoemde combinaties heeft. Is dit het geval dan wint degene met de hoogste kaart. Is deze hetzelfde dan wordt gekeken naar de tweede hoogste kaart. Dit wordt herhaald tot de winnaar bekend is.

Het is al mogelijk om Texas hold’em Novomatic Poker te spelen met twee spelers, dit is het natuurlijk het minimum aantal. Je kan dit Poker spel ook met meerdere spelers tegelijk spelen, het maximum aantal spelers bij Poker Teaxas holdem is 10 spelers. Je speelt het spel met een stok van 52 kaarten. Iedere speler krijgt twee kaarten. Deze twee kaarten zijn uitsluitend voor jezelf, geen van de andere spelers mag deze kaarten dan ook te zien krijgen. Vervolgens wordt er door de dealer 3 kaarten op tafel gelegd. Deze 3 kaarten worden open neergelegd zodat iedere speler ze kan zien. Vervolgens wordt er per ronde weer een kaart door de dealer open neergelegd totdat hij 5 kaarten heeft omgedraaid. Degene die de beste combinatie van 5 kaarten met de in totaal 7 kaarten kan maken(2 in eigen hand en 5 op tafel) heeft gewonnen.

Wie is de dealer.
De dealer wordt bij Novomatic Poker aangegeven met de dealers button. Dit is een fische die bij de speler ligt die op dat moment aan de beurt is om te dealen. De dealers button schuift na ieder spel een plaats op. Bij het online spelen van deze variant van Novomatic Poker heeft Novomatic ervoor gezorgd dat dit geheel automatisch gebeurd. Je krijgt wel de button te zien maar hoeft niet zelf te delen, dit wordt automatisch gedaan.

De inzet.
Bij de eerste inzet wordt gesproken over de blinds. Je hebt de small blinds en de big blinds. De small blind moet worden ingezet door de speler die zit links naast de dealer. De eerst volgende speler is verplicht om de big blind in te zetten waarna de keuze aan de rest is of ze meegaan of afhaken. De hoogte van de small blind en de big blind is vooraf afgesproken en staat bij het online Pokeren vast. De big blind is dan meestal het dubbele van de small blind. Dit is misschien erg ingewikkeld maar als je het Novomatic Poker texas holdem een paar keer hebt gespeeld wordt het vanzelf duidelijk.

De eerste ronde bij Poker Texas holdem.
Dit is de ronde alvorens de eerste 3 kaarten door de dealer open op de tafel gelegd worden. De eerste speler die aan zet is, is de speler die links van de speler zit die de big blind heeft geplaatst. Deze speler heeft 3 keuzes.

1)Hij kan callen, hierbij plaatst hij hetzelfde bedrag als de big blind op tafel.
2)Hij kan raisen, hierbij verhoogd hij het bedrag van de big blind.
3)Hij kan folden, Bij een fold speelt hij deze ronde niet mee. Hij wint dus niets maar hij verliest ook niets.

De speler aan de linkerkant van de Big Blind is als eerste aan de beurt. Hij heeft drie opties: Call, Raise of Fold. Bij Call zet de speler het zelfde bedrag in als de Big Blind, bij Raise zet deze Pokerspeler een extra bedrag in. Bij Fold is deze ronde voor hem ten einde, je speelt niet meer mee om de pot, maar het kost hem ook geen inzet. Bijkomende optie is Re-raise, een extra verhoging na een Raise.
Deze 3 keuzes gelden voor alle opeen volgende spelers aan de tafel. Raised een van de spelers nadat er al geraised is dan noemen we dat een reraise en krijgt iedere speler aan de tafel weer een kans om hierop te reageren.

De tweede ronde bij Poker Texas holdem.
Bij de tweede ronde worden de eerste 3 kaarten door de dealer open op de speeltafel neergelegd. Dit wordt ook wel de flop genoemd. Met deze 3 kaarten dient iedere speler een mogelijke combinatie te maken. Met de gevormde combinatie of de in gedachte nog te vormen combinatie kan de speler opnieuw bepalen wat te doen. Je kan naast de 3 mogelijkheden die hierboven zijn uitgelegd ook nog kiezen om te checken. Je kan dus nu kiezen uit 4 mogelijkheden namelijk call, raise, fold en check. Bij check kan je verder spelen(mits de andere spelers ook checken) zonder dat het je nog meer geld hoeft in te zetten. Verhoogd bij deze ronde een van de aanwezige spelers de inzet(reraise) dan kan je callen, reraisen of folden. Bij een fold ben je de eerdere inzet die je bij ronde 1 hebt geplaatst kwijt en speel je ook niet meer mee voor de pot.

De derde ronde bij Novomatic Poker Texas holdem.
Bij de derde ronde wordt er door de dealer nog een kaart open op de spelers tafel gelegd. Dit wordt ook wel de turn genoemd. Nu is het wederom aan de spelers om de ingedachte hebbende mogelijkheden te voltooien. De spelers kunnen vervolgens weer gebruik maken van de hierboven uitgelegde keuzes namelijk check, fold, raise, reraise en cal. Na deze ronde volgt de laatste ronde.

De vierde en laatste ronde bij Poker Texas holdem.
Bij de vierde tevens de laatste ronde wordt de laatste kaart door de dealer op tafel open neergelegd. Dit wordt in de Pokerwereld ook wel de river genoemd. Er liggen nu 5 open kaarten op de tafel met deze vijf kaarten moeten de spelers het doen. Nu volgt de laatste ronde waarin de nog overgebleven spelers de mogelijkheid krijgen om in te passen(check), in te zetten(raisen), te verhogen(reraisen), mee te gaan(cal), weg te gaan (fold). Is deze fase in de laatste ronde afgerond dan moet iedere speler die nog actief aan het spel deelneemt zijn kaarten open op de tafel leggen. Dit wordt ook wel de showdown genoemd. Degene die de beste combinatie heeft kunnen maken heeft gewonnen. De speler die gewonnen heeft krijgt dan ook de pot. Eindigd het spel met een gelijke stand tussen twee overgebleven spelers(allebei dezelfde kaarten) dan wordt de pot gesplitst. Dit wordt dan ook split pot genoemd. Zit er een oneven aantal in de pot dan wordt de chip die overblijft gegeven aan de speler die het laatste een inzet of een rais heeft gedaan , kan dit niet vastgesteld worden(in geval van checken bijvoorbeeld) dan gaat de chip naar de eerste nog actieve speler die links van de dealer zit.

Novomatic poker

Novomatic heeft zo zijn eigen verschillende Poker kasten en Poker games op de markt gezet. Over heel de wereld is Novomatic daarom alleen al bekend in de “gokwereld”. Novomatic staat er om bekend om op eenvoudige wijze een leuke draai te geven aan de bestaande spellen. Dit heeft Novomatic dan ook met het Poker spel gedaan. Zo is er online onder anderen een slot(kast) te vinden waarin jokers in het Pokerspel zijn verwerkt. Ook is er een Novomatic Poker variant te vinden waarin het mogelijk is om met meerdere handen tegelijk te spelen. Ze hebben er vooral voor gekozen om het simpel te houden. Dit is een van de kenmerken van Novomatic want het moet ten slotte door iedereen te spelen zijn.

Conclusie

Poker is een kaartspel dat zeer snel is komen opzetten. Het spel is op dit moment het meest gespeelde kaartspel op de wereld. Dat is omdat het alle facetten van het kaarten in zich heeft. Ook de online wereld heeft dit zien gebeuren en is daar op een perfecte manier op ingesprongen. Het spel is voor degene die het nog niet beheersen makkelijk aan te leren en zeker als je de combinaties allemaal weet. Vandaar ook geven wijn van Novomatic casino deze uitgebreide informatie, een hoop informatie die je in een keer over je heen krijgt. Daarom is het van belang om, voor je met het serieuze werk gaat beginnen, eerst een tijdje voor de fun te spelen. Kies dan bijvoorbeeld een Poker game van zoals bijvoorbeeld: Novomatic Poker Texas holdem en probeer deze een tijdje uit. Je zal dan ook zelf zien dat Novomatic alles heel duidelijk heeft gehouden waardoor het spelen van het Poker spel je snel en gemakkelijk af zal gaan en waarmee je de spelregels automatisch zal leren.